dimecres, 27 d’abril de 2011

marketing

Hola,

si estàs atent, cada dia veus coses sorprenents i interessants. Ahir el meu fill, de tretze anys, va anar a comprar una revista de playstation i va tornar amb dos. Ell ja esperava la meva bronca per doblar la compra aprofitant la meva falta de canvi. Però tenia un as guardat; una de les revistes regalava... uns calçotets¡¡¡ Per tant el cost de 4 euros d`una de les revistes quedava neutralitzat pel regal.

realment una gran idea van tenir. Aportat suplements a color o disquets amb demos ja no suposa cap valor afegit. En canvi , vulguis que no, uns calçotets tenen una utilitat obvia i practica.

un deu pels responsables, i que l exemple sigui imitat.