diumenge, 30 de març de 2008

baltasar

hola,

ben sabut és que el conseller Baltasar esta més hores al Via Venetto i al Dry Martini
que al seu despatx. Sent aixi s entén que encara no hagi trobat un sinonim de trasvassament per els trasvassament que no son trasvassaments. D`això esta tot dit i comentat. Volia deixar cosntància per la prosteritat del que ha dit avui l element:
segons TV3 , el Baltasar ha deixat clar que el govern central estava informat des de feia mesos de la intenció de portar aigua del segre. Ja te nassos la cosa, n`informa puntualment a la De la Vega i resulta que ni el parlament de catalunya ni cap alcalde ni diputació en sabien res.

M agradaria saber que hi diria la Camats a tot plegat.