dimecres, 3 de novembre de 2010

Camats en estat pur

Mireu amb que es despenja la Camats al Facebook.

I aquesta elementa és diputada al Parlament de Catalunya.


Dolors Camats;

Tots. Tant si la gent ho llegeix com si no. Jo crec que des de l'esquerra ens responsabilitzem d'emsenyar a llegir, presntar el llibre i després esperonar perquè la gent també n'escrigui. La dreta et regala el DVD, espera que en facis una botiga o que li paguis un tant cada vegada que el veus. Fent una metàfora una mica simplista podria ser així, no?


valtros mateixos..