divendres, 20 de juliol de 2007

veteranes

Hi ha un determinat punt en que les dones, al igual que els homes, assoleixen el grau de "veteranes". Jo crec que el "turning point" que ens indica que una fèmina ha assolit aquest estat és quan queda amb un home i ja no li pregunta el seu estat civil, ja no li importa.