divendres, 28 de desembre de 2007

Sentiments

Jo penso que cada estel,"estrela" que veus es una persona o un animal que tu tastimes i que a mort i que sempre el recodaras peraixo tu sempre as de pensar que ell/a tasta mirant i testa recordant, aixo es lu que jo crec.


Mariona S.S.
Sant Esteve de 2007

La meva nena em va veure mirant un llibre d`astronomia. Em va fer unes preguntes i després va agafar un full de paper i un llapis i em va escriure aquesta petita redacció